لیست قیمت و امکانات نسخه ها

برای ورود به عنوان صاحب کسب و کار، لازم است یکی از سرویس های زیر را فعال نمایید.

نسخه ویژه

تعداد کاربر مدیر 5

تعداد کاربر مدیر داخلی 3

تعداد شعبه یا واحد کسب و کار 10

هزینه ارسال پیام به مشتریان(تومان) 8

قابلیت تعریف فرم داینامیک دارد

قابلیت ایجاد باشگاه مشتریان قابلیت تعریف فرمول متغیر

نوع محتوای پیام ارسالی متن-تصویر-صوت

قابلیت تبلیغ در اپلیکیشن(طبق تعرفه) دارد

امکان تبادل امتیاز با سایر کسب و کارها دارد

قابلیت ایجاد صفحه اختصاصی دارد

قالیلت ارسال پست و مطالب اختصاصی دارد

قابلیت اتصال نرم افزارهای مالی با وب سرویس و API دارد

نسخه حرفه ای

تعداد کاربر مدیر 3

تعداد کاربر مدیر داخلی 2

تعداد شعبه یا واحد کسب و کار 3

هزینه ارسال پیام به مشتریان(تومان) 9

قابلیت تعریف فرم داینامیک ندارد

قابلیت ایجاد باشگاه مشتریان با فرمول ثابت

نوع محتوای پیام ارسالی متن - تصویر

قابلیت تبلیغ در اپلیکیشن(طبق تعرفه) دارد

امکان تبادل امتیاز با سایر کسب و کارها ندارد

قابلیت ایجاد صفحه اختصاصی دارد

قالیلت ارسال پست و مطالب اختصاصی دارد

قابلیت اتصال نرم افزارهای مالی با وب سرویس و API ندارد

نسخه پایه

تعداد کاربر مدیر 1

تعداد کاربر مدیر داخلی 1

تعداد شعبه یا واحد کسب و کار 1

هزینه ارسال پیام به مشتریان(تومان) 10

قابلیت تعریف فرم داینامیک ندارد

قابلیت ایجاد باشگاه مشتریان ندارد

نوع محتوای پیام ارسالی متن

قابلیت تبلیغ در اپلیکیشن(طبق تعرفه) دارد

امکان تبادل امتیاز با سایر کسب و کارها ندارد

قابلیت ایجاد صفحه اختصاصی دارد

قالیلت ارسال پست و مطالب اختصاصی ندارد

قابلیت اتصال نرم افزارهای مالی با وب سرویس و API ندارد